https://www.jvghandelsonderneming.nl/informatie/disclaimer/_352____NL
 
2012042516185897
Veel artikelenvast in het assortiment
Mits op voorraadvandaag verzonden
Gratis verzonden vanaf € 75anders € 7,25 verzendkosten

Disclaimer

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op deze website jvghandelsonderneming.nl van JVG handelsonderneming, Emmaweg 48, Kortenhoef. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze website te bezoeken en de via deze site aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de Disclaimer.

JVG Handelsonderneming tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, echter kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig, juist en/of actueel is.

De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

JVG Handelonderneming heeft het beheer en onderhoud van deze website uitbesteed en staat er niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website gebruikt vanuit andere landen dan Nederland, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

JVG Handelonderneming garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

JVG Handelonderneming behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVG Handelonderneming of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijke gebruik.

JVG Handelonderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en ander software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan JVG Handelonderneming of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, misbruik van deze website, het verlies van gegevens die via deze website beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van JVG Handelonderneming.

Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

JVG Handelsonderneming behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.